Imamo rješenje za Imunološki!

20. lipnja 2017.


Narodna inicijativa Visia Croatica za spas Imunološkog zavoda je još živa i aktivna.

Prije 2 godine naša ponuda je odbijena uz potpuno neutemeljenu i neuvjerljivu argumentaciju, ali smo uspjeli ostvariti prvi cilj inicijative - spriječili smo privatizaciju.

Drugi cilj koji smo postavili je ponovno pokretanje proizvodnje životno važnih lijekova iz krvi što i je smisao postojanja Imunološkog zavoda i od strateške je važnosti za našu zajednicu.

U tom smislu izradili smo cjelovito i originalno rješenje Imunološki zavod k.d. - zajednička inicijativa naroda i tijela javne vlasti (dalje Imunološki zavod k.d.) koje danas sa zadovoljstvom predstavljamo našim članovima i široj javnosti. Istodobno pozdravljamo sve napore ove Vlade, kao i iskazani interes i volju grada Zagreba za oživljavanje Imunološkog zavoda, što su i potvrdili tijekom njihovog prošlotjednog međusobnog susreta.
Sve te aktivnosti na neki način pridonose stvaranju pozitivnog ozračja za provedbu konačnog, stvarnog i održivog rješenja koje:
SPRIJEČAVA PRIVATIZACIJU → IMUNOLOŠKI OSTAJE TRAJNO U RUKAMA NARODA
NIJE OVISNO O POLITIČKOM OKRUŽENJU → IZBJEGAVA POLITIČKU NESTABILNOST
NE ZAHTIJEVA NUŽNO JAVNI (PRORAČUNSKI) NOVAC → VLASTITO FINANCIRANJE
OMOGUĆUJE OSTVARIVANJE DOBITI → MOGUĆNOST OPLEMENJIVANJA I JAVNOG NOVCA
OMOGUĆUJE SVE OBLIKE ULAGANJA, PRIVATNA I JAVNA, DOMAĆA I STRANA → GRAD ZAGREB JE DOBRODOŠAO, KAO I SVI OSTALI ULAGAČI!
ONEMOGUĆUJE POLITIČKO KADROVIRANJE → STRUČNO I ODRŽIVO UPRAVLJANJE

Sve navedeno može ostvariti jedino rješenje Imunološki zavod k.d.

Tijekom proteklih mjeseci naše rješenje predstavili smo ministru zdravstva Milanu Kujundžiću i njegovim suradnicima, ministru državne imovine Goranu Mariću, državnom tajniku Ministarstva državne imovine Krunoslavu Katičiću i državnom tajniku Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Mariju Antoniću sa suradnicima, te trenutno aktivno razgovaramo o ključnim izazovima i različitim scenarijima rješavanja tih izazova primjenom našeg rješenja.
Rješenjem Imunološki zavod k.d. osigurava se ostvarivanje strateških ciljeva u javnom zdravstvu:
1. Pouzdana opskrba naše zajednice sigurnim i kvalitetnim imunobiološkim lijekovima iz naše krvi u vlastitoj proizvodnji
2. Zadržavanje strateške djelatnosti u rukama naroda i države
3. Očuvanje tradicije, naziva i intelektualnog vlasništva Imunološkog zavoda
4. Održivo i uspješno poslovanje u javnom interesu bez daljnjeg odlijevanja
proračunskog novca.

Naše rješenje dakle daje direktne odgovore na sva pitanja ove složene problematike.

Postojeći Imunološki zavod d.d. više ne proizvodi, preopterećen je dugovima te daljnje poslovanje jednostavno nije moguće. Javna ustanova Imunološki zavod neodrživa je bez proračunskog novca i nezanimljiva investitorima. Postojeća imovina je pod hipotekama, a lokacija neodgovarajuća za proizvodnju imunobioloških lijekova, što je rezultiralo gubitkom svih proizvođačkih dozvola. Uništeni su odjeli za proizvodnju bakterijskih cjepiva i proizvodnju prirodnog interferona te je obustavljeno istraživanje i razvoj.

RJEŠENJE Visie Croatice Imunološki zavod k.d. izrađeno u suradnji s nizom stručnjaka u području biotehnologije, trgovačkog prava, upravljanja i financija uključuje:
Pokretanje poslovanja kroz novu tvrtku
→ postojeći Imunološki zavod d.d. je u ogromnim dugovima, a javna ustanova Imunološki zavod je nezanimljiva investitorima jer je neprofitabilna
Novi organizacijski oblik: komanditno društvo
→ inovativnim konceptom omogućuje se privlačenje investicija, a da pri tome tvrtka ne bude privatizirana
→ u vlasništvo i upravljanje uključuju se narod i predstavnici države
→ Visia Croatica je već dokazala da može privući desetke tisuća investitora
Financiranje investicije i poslovanja bez trošenja proračunskog novca!
→ Nacrt plana financiranja predviđa diverzifikaciju izvora financiranja
→ započeti su preliminarni razgovori s potencijalnim investitorima
Pokretanje privremene proizvodnje krvnih komponenti
→ postojećim zalihama plazme istječe rok trajanja i potrebno je što hitnije osigurati preradu i proizvodnju lijekova
Novu tvornicu na novoj lokaciji
→ nova tvornica na novoj lokaciji biti će projektirana sukladno dobroj proizvođačkoj praksi te će se na taj način osigurati dobivanje proizvođačkih dozvola
Novi poslovni model
→ proizvodnja krvnih komponenti, virusnih cjepiva, bakterijskih cjepiva, prirodnog interferona, alergena, antitoksina i drugih proizvoda
→ osigurano tržište krvnih komponenti
→ povratak na svjetsko tržište virusnih cjepiva
Novi pristup upravljanju ljudskim potencijalima
→ obnavljanje stručnog i znanstvenog kadra
Obnavljanje istraživanja i razvoja
→ inovativni proizvodi
→ kontinuirano unapređivanje poslovnog sustava i tehnologije proizvodnje
Održivo poslovanje

Ukratko, rješenje Visie Croatice za Imunološki prvenstveno osigurava hrvatske potrebe za vitalno važnim lijekovima iz naše krvi u našoj proizvodnji, uz očuvanje 124 godine tradicije i znanja, a da je pri tome privatizacija Imunološkog spriječena.
Financiranje novog Imunološkog zavoda ne zahtijeva opterećenje državnog proračuna! Novi Imunološki zavod k.d. će dati izgraditi novu tvornicu za proizvodnju krvnih komponenti, virusnih cjepiva, bakterijskih cjepiva, interferona i drugih proizvoda za domaće i svjetsko tržište. Osim toga, novi Imunološki obnoviti će istraživanje i razvoj i raditi će na inovativnim imunobiološkim lijekovima i postupcima što otvara perspektivu mladim znanstvenicima da ostanu u Hrvatskoj.Pitanja i odgovori

Kako se spriječava privatizacija u okviru rješenja Imunološki zavod k.d.?

Rješenje Visie Croatice uključuje dvostruku zaštitu od privatizacije, i na strani ulagača i na strani upravljača. Na strani ulagača to je izvedeno zakonom velikih brojeva. Naime, komanditno društvo (k.d.) je društvo osoba, a ne kapitala, što znači da svaka fizička ili pravna osoba koja je ulagač ima jedan glas neovisno o visini svog uloga. Znači, osoba koja je uložila 100 Kn ima 1 glas, isto kao i osoba koja je uložila 100 milijuna Kn. S obzirom da se Imunološki zavod k.d. može preuzeti tek sa 75% glasova, uključivanjem velikog broja članova (npr. više od 100.000) u komanditno društvo preuzimanje postaje praktički nemoguće.


Kako rješenje Visie Croatice za Imunološki ostvaruje neovisnost o političkom okruženju?

Političke nestabilnosti kao što su krize Vlade, prijevremeni izbori, nestabilne vladajuće većine, promjene ministara i promjene političkih opcija na vlasti postaju realnost političkog okruženja u Hrvatskoj te opterećuju poslovnu klimu i otežavaju poslovanje. To je naročito opterećenje za projekte koji imaju dulji investicijski period, kao što je to slučaj s oživljavanjem Imunološkog zavoda. Djelomičnu neovisnost o političkom okruženju rješenje Visie Croatice ostvaruje prvenstveno u područjima upravljanja (donošenje odluka) i financiranja (kreditna sposobnost, investicijski potencijal) na način da je upravljačka struktura Imunološkog zavoda k.d., odnosno vlasnička struktura upravljača (komplementara) koncipirana tako da se isključi ili ublaži mogućnost blokade u donošenju poslovnih odluka uslijed političke nestabilnosti. To je ostvareno fiksiranjem vlasničkih udjela kod upravljača (komplementara) te ograničenjem vlasničkog udjela tijela javne vlasti koji su stvarni nositelji političkog rizika. Na taj način utjecaj političke nestabilnosti na poslovanje svodi se na najmanju moguću mjeru. Drugim riječima političko upravljanje u uvjetima političke nestabilnosti postaje nepremostiv teret i neprihvatljiv rizik za investitore.


Kako se financira Imunološki zavod k.d.?

Poslovni model predviđen rješenjem Visie Croatice za Imunološki osigurava profitabilnost što je privlačno investitorima, ali i investicijskim bankama koje omogućuju povoljno financiranje održivih projekata koji su popraćeni odgovarajućim investicijskim i poslovnim planovima. Određeni udio financiranja predviđen je i od strane malih ulagača u simboličnom iznosu s ciljem ostvarivanja vlasničkih prava i spriječavanja privatizacije Imunološkog zavoda k.d. Kako ulagači ostvaruju dobit ulažući u Imunološki zavod k.d.? Komanditno društvo omogućuje isplatu dobiti ulagačima proporcionalno njihovom udjelu u ukupnom ulogu u društvu. To znači da će više dobiti onaj ulagač koji je više uložio. Ukoliko neko tijelo javne vlasti bilo koje razine uloži novac i nakon nekog vremena ostvari dobit govorimo o oplemenjivanju javnog novca.


Tko sve može uložiti u Imunološki zavod k.d.?

Ne postoji ograničenje u obliku ulaganja ili vrsti osoba koje mogu uložiti u Imunološki zavod k.d. Rješenje Visie Croatice omogućuje ulaganje i domaćim i stranim te fizičkim i pravnim osobama, bez obzira da li se radi o tvrtkama, udrugama ili tijelima javne vlasti. Na taj način prihatljiv ulagač je i grad Zagreb, ali i svi drugi gradovi, županije i druga tijela javne vlasti svih razina.


» preuzmi

KONTAKT

Visia Croatica d.o.o.

Tel: 01 4667 210

E-mail: info@visia-croatica.hr

 

Visia Croatica d.o.o. za savjetovanje
Baruna Trenka 4
HR-10000 Zagreb
Upisano u Trgovački sud Zagreb pod brojem MBS 080642059
OIB 93610253794
IBAN HR1124840081105259861 otvoren kod RBA Zagreb
Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave društva i direktor Aleksandar Soltyšik

Visia Croatica d.o.o. k.d.

Baruna Trenka 4
HR-10000 Zagreb

MBS 080946044

OIB 36261336494

Komplementar Visia Croatica d.o.o.